Členský poplatok za rok 2014

Členský poplatok 17 € na rok 2014, prosíme všetkých členov uhradiť najneskôr do 31.1.2014.
Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva!

Číslo účtu klubu: 4310225908/3100
VS: 01122014
do predmetu platby: členské 2014 "MENO ČLENA"

 


 

 

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky