Členský poplatok za rok 2023

Pripomíname všetkým členom klubu, aby nezabudli uhradiť členský poplatok do 31.1.2023.

Milí členovia Klubu čiváv a papillonov. Do konca januára 2023 je potrebné uhradiť členský poplatok. Kto neuhradí poplatok do stanoveného termínu, bude musieť znovu požiadať o členstvo v klube a uhrádzať poplatok ako nový člen.

Klub chovateľov čiváv a papillonov 

Bankové spojenie:

  • číslo účtu: 4310225908/3100 SBERBANK Slovensko a.s.
  • IBAN: SK55 3100 0000 0043 1022 5908
  • SWIFT: LUBA SKBX

Poplatky pre členov:
Členský poplatok (prvočlen) - 25€ (zápisné: 8€ + členské: 17€), Členská prihláška do Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade k stiahnutiu TU
Členský poplatok (pokračujúci člen) - 17€

 

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky