Plán činnosti pre rok 2016

 

V roku 2016 KLUB CHOVATEĽOV ČIVÁV a PAPILLONOV v Poprade svoju činnosť zamerá na organizáciu nasledovných podujatí:

Január:  
Február:

27.2.2016 -  Špeciálna klubová výstava (CAC), rozhodca - čivava  S.Hornby /UK/, malý kontinentálny španiel  A.Korósz /HU/

27.2.2016  - Bonitácia

Miesto konania : Urmince

Marec:  
Apríl:  
Máj: 28.5.2016 - Klubová výstava (bez CAC ), rozhodca pre obe plemená V.Javorčík

28.5.2016 - Bonitácia

28.5.2016 - Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien súťaží: Top rebríček, Top Agility rebríček a Klubový šampión

28.5.2016 - Členská schôdza

Miesto konania: Nový Tekov

Jún:  
August:  
September:  
Október:

15.10.2016 - Klubová výstava so zadávaním titulu klubový šampión (CAC), rozhodca pre obe plemená Zoya Oleynikova /UA/

15.10.2016 - Bonitácia

Miesto konania: Dargov

November:  

Plán činnosti KCHČaP v Poprade na rok 2016 bol schválený členmi klubu. Rada klubu podľa platných stanov má povinnosť medzi členskými schôdzami, z vážnych dôvodov svojím rozhodnutím uvedeným v uznesení zo zasadnutia rady meniť termíny plánovaných akcií, alebo plán podľa potreby a záujmu členov doplňovať o dôležité akcie.


Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky