Členský poplatok za rok 2020

Pripomíname všetkým členom klubu, aby nezabudli uhradiť členský poplatok do 31.1.2019.

Milí členovia Klubu čiváv a papillonov. Do konca januára 2020 je potrebné uhradiť členský poplatok. Kto neuhradí poplatok do stanoveného termínu, bude musieť znovu požiadať o členstvo v klube a uhrádzať poplatok ako nový člen.

Klub chovateľov čiváv a papillonov 

Bankové spojenie:

   - IBAN: SK55 3100 0000 0043 1022 5908

Poplatky pre členov:
   - Členský poplatok (prvočlen) - 25,- euro (zápisné: 8,- + členské: 17,-)
   - Členský poplatok (pokračujúci člen) - 17,- euro

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky