Členský poplatok za rok 2018

Pripomíname všetkým členom klubu, aby nezabudli uhradiť členský poplatok do 31.1.2018.

Klub chovateľov čiváv a papillonov 

Bankové spojenie:

   - Číslo účtu: 4310225908/3100 SBERBANK Slovensko a.s.
   - IBAN: SK55 3100 0000 0043 1022 5908
   - SWIFT: LUBA SKBX

Poplatky pre členov:
   - Členský poplatok (prvočlen) - 25,- euro (zápisné: 8,- + členské: 17,-)
   - Členský poplatok (pokračujúci člen) - 17,- euro

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky