Pes pre život

pes pre zivot

Webovú stránku PES PRE ŽIVOT, NIE PRE BIZNIS...

venuje SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.

Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom nielen k jej odbornej stránke, ale aj s rešpektom k prírode, citu a láske, ktorú chovatelia svojej záľube venujú.

Aj takto chceme hovoriť a poukázať na chov psov s preukazom pôvodu, ktorého hlavným princípom je chov zdravých jedincov s vyrovnanými povahami, v súlade s ich oficiálnymi štandardami.

Spoznajte naše princípy prostredníctvom našich príbehov a názorov na tejto stránke.

Našou myšlienkou je priniesť príhody a osudy chovateľov, ale aj psích jedincov tak, aby sa stali zdrojom poučenia pre nás všetkých a zároveň poukázať na neduh, ktorý sa premnožil do pomaly nekontrolovateľných rozmerov - MNOŽITEĽSTVO.

Budeme radi, ak stránka bude rozrastať tak, aby bola zdrojom informácii a podporila poctivých chovateľov a majiteľov psov.

NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU WWW.PESPREZIVOT.SK A POSTAVTE SA SPOLU S NAMI NA STRANU POCTIVEJ KYNOLÓGIA.

 


Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky